Ljus…

av cillap

…är vackert och ter sig på tusentals olika sätt, förändrar sig och fascinerar mig.