Ljus…

av Cecilia Petrini

…är vackert och ter sig på tusentals olika sätt, förändrar sig och fascinerar mig.