Ljus och mörker…

av cillap

I stugan…ger spännande kontraster och stämningar.